Individuální lekce

Pro začínající jezdce

Individuální výcvik

pro začátečníky

Individuální výcvikové lekce jsou určeny pro začínající nebo mladší jezdce, kteří se ještě nemohou připojit k jezdeckému kroužku. Během individuálních lekcí se jezdci vedou k samostatnosti v sedle v kroku a klusu. Pro začínající jezdce jsou velmi vhodné vícedenní akce zaměřené na intenzivní výcvik, které pořádáme v předem stanovených termínech pod názvem Koňská opera. Těchto akcí se lze účastnit i příměstskou formou.

Pro všechny, kteří nikdy neseděli na koni, je doporučovaná lonž jako první seznámení s jízdou. Probíhají průpravná cvičení, tělo se protáhne a zajistí se základ pro korektní sed a důvěra v koně. Výcvik na lonži je maximálně půlhodinový, poté můžeme pokračovat buď jízdárnou nebo vyjížďkou.

Pokud jste již seděli na koni, není výcvik na lonži třeba, ale doporučujeme jízdárenský výcvik na ohraničeném prostoru. Jezdec tak získá kontrolu nad svým sedem a osvojí si základní vedení koně, prohloubí své dovednosti a získá více důvěry.

Pro začátečníky, kteří se chtějí projet po okolí a relaxovat, je vyjížďka jednou z našich mnoha nabídek. Koně jsou i venku velmi klidní a poslušní, během jízdy se vám bude trenér věnovat, opravovat sed, radit a vyzkoušíte si i samostatné ovládání koně, abychom rozvíjeli jezdecké schopnosti.

Pro ty, kteří si nejsou v sedle jisti, je možnost využít naše voltižní madla. Ty mimo jiné umožňují jezdci více vnímat pohyb hřbetu koně v jednotlivých chodech. Což je skvělá průprava na jízdu v sedle. Také si můžete vyzkoušet cvičení na koni s madly, kdy kůň je na lonži a jezdec provádí dle svých schopností jednotlivé cviky v základních chodech koně.

Cílem výuky začátečníka je osvojení si základního ovládání koně v kroku a klusu, stehenní sed a vysedání v klusu. Také je cílem získání důvěry v koně a především relaxace a odreagování se díky prožitku z jízdy na koni.